Egitimlerimiz

Hizmet kalitemizi geliştirmenin en verimli ve etkin yolu şoförlerimize sürekli egitim vermekten geçmektedir. Planli olarak yapilan bu egitimler her yil düzenli olarak yinelenmektedir.

Egitim başliklarimiz;
Iletişim – Müşteri Ilişkileri Egitimi
Trafik Kurallari ve Trafik Güvenligi
Iş Güvenligi Egitimleri
Çevre Güvenligi Egitimleri
Ilkyardim Egitimi